Processing may take a few seconds...

Article


Title

Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego w realizacji wsparcia operacji wojskowych prowadzonych na terenie kraju

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Territorial logistics support system for supporting domestic military operations

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 108 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • System zabezpieczenia logistycznego
  • Wsparcie logistyczne
EN
  • Logistics resources
  • Logistics support
  • Military operations
  • Territorial logistic support system
Abstract

PL Zadania sił zbrojnych i realia gospodarki rynkowej stały się powodem zmian w organizacji systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. Powstały nowe ogniwa logistyki wykonawczej – wojskowe oddziały gospodarcze, których zadaniem jest zabezpieczenie funkcjonowania wojsk przebywających stale lub czasowo w ich rejonach odpowiedzialności. Celem artykułu było wskazanie możliwości wsparcia wojsk biorących udział w operacjach prowadzonych na terenie kraju przez terytorialny system zabezpieczenia logistycznego. Przeprowadzone analizy wskazują, że o powodzeniu zabezpieczenia logistycznego decyduje wiele czynników, które z jednej strony określają potrzeby (m.in. charakter i rozmiar operacji oraz ilość jej uczestników), a z drugiej wskazują możliwości (takie jak posiadany wojskowy potencjał logistyczny, wsparty infrastrukturą cywilną w rejonie operacji oraz możliwe do wykorzystania zasoby logistyczne zgromadzone przez państwo).

EN The tasks of the armed forces and the realities of the market economy have led to changes in the organisation of the Polish Armed Forces’ logistics systems. As a result, new executive logistic cells were formed, Military Support Units, to support the functioning of troops staying permanently or temporarily in their areas of responsibility. The aim of the article is to identify ways the territorial logistics support system can to support troops involved in domestic operations. Analyses indicate that the success of logistic support depends on many factors which, on the one hand, determine needs including the nature and size of the operation and the number of participants but, on the other, suggest such possibilities as military logistics capabilities, civilian logistics infrastructure in the area of operations and the use of national logistical resources.

Pages (from - to)

31 - 51

DOI

10.5604/01.3001.0010.8386

URL

https://znaon-online.pl/resources/html/article/details?id=159424

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

1.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

1.0