Processing may take a few seconds...

Article

Title

Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu jako element systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego Sił Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

2.6 Civil engineering and transport

Year of publication

2019

Published in

Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2019 | Journal number: nr 2 (30)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Doskonalenie zawodowe
  • Kształcenie
  • Logistyka wojskowa
  • Ochrona przeciwpożarowa
  • Szkolenie wojskowe
  • Szkolnictwo wojskowe
Pages (from - to)

206 - 222

Points of MNiSW / journal

5