Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Znaczenie samozaładowczych zestawów transportowych MULTILIFT MK IV w systemie transportowym Sił Zbrojnych RP

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN The importance of self-loading transport sets - MULTILIFT MK IV in the transport system of the Armed Forces of the Republic of Poland

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Rocznik: 2019 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka
  • Transport
  • Siły Zbrojne
  • Polska
EN
  • Armed Forces
  • Logistics
  • Transport
  • Poland
Streszczenie

PL Treści artykułu poruszają problematykę rozpowszechnienia stosowania kontenerów transportowych jako zabudowy specjalnej sprzętu wojskowego oraz wynikającej z tego faktu potrzeby wykorzystania samozaładowczych zestawów transportowych w systemie transportowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem artykułu jest próba określenia możliwości użycia zestawu transportowego MULTILIFT MK IV na podwoziu pojazdu Jelcz P862D.43 w realizacji zadań przewozowych ładunków wykonywanych przez jednostki wojskowe oraz przedstawienie istniejących ograniczeń związanych z transportem kontenerów, wynikających z przekroczenia dopuszczalnej wysokości pojazdu wraz z ładunkiem.

EN The content of the article deals with the issue of popularizing the use of transport containers as the building of special military equipment and the resulting need to use self-loading transport sets in the transport system of the Armed Forces of the Republic of Poland. The purpose of the article is to determine the possibility of using the MULTILIFT MK IV transport set on the Jelcz P862D.43 vehicle chassis in carrying out transport tasks performed by military units and presenting existing restrictions related to the transport of containers resulting from exceeding the maximum vehicle height together with the load.

Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

452 - 465

DOI

10.33226/1231-2037.2019.10.29

Uwagi

Artykuł na płycie CD

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0