Processing may take a few seconds...

Article


Title

Znaczenie samozaładowczych zestawów transportowych MULTILIFT MK IV w systemie transportowym Sił Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN The importance of self-loading transport sets - MULTILIFT MK IV in the transport system of the Armed Forces of the Republic of Poland

Year of publication

2019

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2019 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Transport
  • Siły Zbrojne
  • Polska
EN
  • Armed Forces
  • Logistics
  • Transport
  • Poland
Abstract

PL Treści artykułu poruszają problematykę rozpowszechnienia stosowania kontenerów transportowych jako zabudowy specjalnej sprzętu wojskowego oraz wynikającej z tego faktu potrzeby wykorzystania samozaładowczych zestawów transportowych w systemie transportowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem artykułu jest próba określenia możliwości użycia zestawu transportowego MULTILIFT MK IV na podwoziu pojazdu Jelcz P862D.43 w realizacji zadań przewozowych ładunków wykonywanych przez jednostki wojskowe oraz przedstawienie istniejących ograniczeń związanych z transportem kontenerów, wynikających z przekroczenia dopuszczalnej wysokości pojazdu wraz z ładunkiem.

EN The content of the article deals with the issue of popularizing the use of transport containers as the building of special military equipment and the resulting need to use self-loading transport sets in the transport system of the Armed Forces of the Republic of Poland. The purpose of the article is to determine the possibility of using the MULTILIFT MK IV transport set on the Jelcz P862D.43 vehicle chassis in carrying out transport tasks performed by military units and presenting existing restrictions related to the transport of containers resulting from exceeding the maximum vehicle height together with the load.

Date of online publication

2019

Pages (from - to)

452 - 465

DOI

10.33226/1231-2037.2019.10.29

Comments

Artykuł na płycie CD

Ministry points / journal

20.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0