Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wielowymiarowość logistyki a modelowanie systemów i procesów logistycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

2.6 Civil engineering and transport
5.6 Learning about management and quality

Title variant

TR Multidimensionality of logistics versus modeling logistics system and processes

Year of publication

2018

Published in

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Journal year: 2018 | Journal number: nr 11

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka
  • Semantyka
  • Systemy logistyczne
Pages (from - to)

277 - 285

URL

https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-112018,p1086220473

Comments

Streszczenie w języku angielskim. Artykuł znajduję się na płycie CD.

License type

other

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

8 [Unified list of scientific journals 2013-2016]