Processing may take a few seconds...

Article

Title

Podstawowa terminologia i typologia w zakresie obsługi naziemnej dla potrzeb zarządzania w porcie lotniczym

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

2.6 Civil engineering and transport

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie

Journal year: 2017 | Journal number: nr 42 (115)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Lotniska
  • Zarządzanie
  • Polska
Pages (from - to)

63 - 73

URL

http://hdl.handle.net/11331/1881

Points of MNiSW / journal

9 [Unified list of scientific journals 2013-2016]