Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Możliwości pozyskiwania zewnętrznych zasobów transportowych w procesie zabezpieczenia transportowego wojsk podczas ćwiczeń [dowódczo-sztabowych]

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe
  • Zabezpieczenie komunikacyjne
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

50 - 63

Book

Możliwości wykorzystania zasobów zewnętrznych w procesach zabezpieczenia logistycznego SZ RP, w czasie szkolenia i operacji reagowania kryzysowego : [praca naukowo-badawcza] : [kod pracy: II.2.7.3.0]

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other