Processing may take a few seconds...

Article

Title

Sztuka wojenna - sztuką intelektu prowadzenia operacji wojskowych, wykorzystania zasobów informatycznych oraz jakości potencjału logistycznego wojsk

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2017

Published in

Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia

Journal year: 2017 | Journal number: nr 2 (22)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Sztuka wojenna
Pages (from - to)

122 - 137

Points of MNiSW / journal

6 [Unified list of scientific journals 2013-2016]