Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Marek Wrzosek, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (52)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Bezpieczeństwo społeczności lokalnych w konflikcie hybrydowym na Ukrainie / Marek Wrzosek (WW) // W: Wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju : aspekty społeczne, gospodarcze, obronne / red. Marzena Piotrowska-Trybull (WZiD), Aleksandra Kaczmarek (WZiD), Marlena Niemiec (WZiD) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 174-190

  Chapter in monograph / paper 20
 • 2.
  Ocena zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 55-64

  Chapter in monograph 20
 • 3.
  Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 244 s.

  Editorial scholarly monograph / conference proceedings 20
 • 4.
  Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy / Marek Wrzosek (WW), Dariusz Żyłka (WZiD), Szymon Markiewicz (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - 196 s.

  Scholarly monograph 100
 • 5.
  Rozpoznanie wojskowe : teoria i praktyka / Marek Wrzosek (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2020, nr 3, p. 8-15

  Popular science article
 • 6.
  Scenariusze wojen przyszłości a prognozowane kierunki rozwoju sił zbrojnych / Marek Wrzosek (WW) // W: Żołnierze Wojska Polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej : historia i współczesne wyzwania / red. Jarosław Gromadziński, Dariusz Magier - Siedlce, Polska : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020 - p. 191-207

  Chapter in monograph / paper 20
 • 7.
  Scenariusz w ocenie zagrożenia militarnego / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 13-53

  Chapter in monograph 20
 • 8.
  Scenariusz zagrożenia lądowego / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 65-97

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Weryfikacja wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa w "Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Wrzosek (WW) // W: Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 13-56

  Chapter in monograph 20
 • 10.
  Wstęp / Marek Wrzosek (WW) // W: Proces oceny zagrożenia militarnego z wykorzystaniem metody scenariuszy - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020 - p. 7-11

  Introduction / preface
 • 11.
  Informacyjny wymiar wojny hybrydowej / red. Marek Wrzosek (WW), Szymon Markiewicz (WW), Zbigniew Modrzejewski (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - 183 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 12.
  Metoda scenariuszowa w analizie przebiegu konfliktu hybrydowego / Marek Wrzosek (WW) // W: Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego / red. Szymon Markiewicz (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 11-30

  Chapter in monograph 20
 • 13.
  Rosyjska doktryna wojenna w praktyce operacyjnej / Marek Wrzosek (WW) // W: Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską / red. Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska - Warszawa, Polska : Difin, 2019 - p. 87-103

  Chapter in monograph 20
 • 14.
  Rozpoznanie a ukraińskie doświadczenia / Marek Wrzosek (WW) // Przegląd Sił Zbrojnych - 2019, nr 3, p. 8-15

  Popular science article
 • 15.
  Scenariusz wojny hybrydowej - wnioski i doświadczenia / Marek Wrzosek (WW) // W: Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa w XXI wieku / red. Robert Białoskurski, Puzikow Rusłan, Jacek Zieliński - Siedlce, Polska : Siedlce: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, 2019 - p. 9-24

  Chapter in monograph / paper 20
 • 16.
  Wojna hybrydowa a rosyjska doktryna wojenna w praktyce operacyjnej / Marek Wrzosek (WW) // W: Zagrożenia hybrydowe / red. Leszek Elak (WW), Marek Wrzosek (WW), Jacek Artur Joniak (WW), Marek Depczyński (WW) - Warszawa, Polska : Bellona, 2019 - p. 197-218

  Chapter in monograph 20
 • 17.
  Zagrożenia hybrydowe / red. Leszek Elak (WW), Marek Wrzosek (WW), Jacek Artur Joniak (WW), Marek Depczyński (WW) - Warszawa, Polska : Bellona, 2019 - 273 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 18.
  Zasadnicze uwarunkowania operacyjnego wykorzystywania oraz uzbrojenia sił obrony terytorialnej: wnioski i doświadczenia / Marek Wrzosek (WW) // W: Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby / red. Artur Michalak (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019 - p. 100-115

  Chapter in monograph 20
 • 19.
  Jakość informacji w konfliktach militarnych. Quality of information in military conflicts / Marek Wrzosek (WW) // Problemy Jakości - 2018, nr 1, p. 2-8

  Scholarly article 11
 • 20.
  Nowe pola walki : z płk. prof. Markiem Wrzoskiem, wykładowcą z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, rozmawia Zenon Baranowski. / Marek Wrzosek (WW) // Nasz Dziennik - 2018, nr 80 (6134), p. M.2-M.3

  Interview
 • 21.
  Uwarunkowania funkcjonowania systemu rozpoznania wojskowego w warunkach wojny hybrydowej : wnioski i doświadczenia / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - 231 s.

  Scholarly monograph 20
 • 22.
  Wojna bez odpowiedzialności / Marek Wrzosek (WW) // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze) - 2018, nr 16, p. 34-35

  Scholarly article 1
 • 23.
  Wojna hybrydowa jako katalizator zmian w systemie rozpoznania wojskowego / Marek Wrzosek (WW) // W: Uwarunkowania funkcjonowania systemu rozpoznania wojskowego w warunkach wojny hybrydowej : wnioski i doświadczenia / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 11-28

  Chapter in monograph 20
 • 24.
  Wojna hybrydowa wyzwaniem dla organizacji / Marek Wrzosek (WW) // W: Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 2 / red. Izabela Horzela (WZiD), Tadeusz Zieliński (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2018 - p. 242-262

  Chapter in monograph 20
 • 25.
  Wojna na technologie : konflikty zbrojne po nowemu : z płk. Markiem Wrzoskiem, autorem książki "Wojny przyszłości" rozmawia Tomasz Zbigniew Zapert. / Marek Wrzosek (WW) // Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego - 2018, nr 10, p. 74-76

  Scholarly article / paper 1
 • 26.
  Wojny przyszłości : doktryna, technika, operacje militarne / Marek Wrzosek (WW) / Warszawa, Polska : Fronda PL, 2018 - 397 s.

  Scholarly monograph 20
 • 27.
  Akademia dowódczo-sztabowa : nowy wymiar / Marek Wrzosek (WW) // W: Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego / red. Waldemar Kitler (WBN) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 536-556

  Chapter in monograph 20
 • 28.
  Charakterystyka obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich / Marek Wrzosek (WW) // W: Deskrypcja obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 87-140

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 29.
  Deskrypcja obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich / Marek Wrzosek (WW), Jarosław Wiśniewski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 213 s.

  Scholarly textbook / script 100
 • 30.
  Determinanty sprawności działania rozpoznania wojskowego na europejskim teatrze działań : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.1.4.1.0 / Zbigniew Modrzejewski (WW), Marek Wrzosek (WW), Włodzimierz Michalski (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 142 s.

  Research work
 • 31.
  Doktryna wojenna jako instrument kształtowania polityki międzynarodowej Rosji / Marek Wrzosek (WW) // Kwartalnik Bellona - 2017, nr 2 (689), p. 22-39

  Scholarly article 7
 • 32.
  Identyfikacja zagrożeń poza strefą działań bezpośrednich / Marek Wrzosek (WW) // W: Deskrypcja obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 141-185

  Chapter in scholarly textbook 20
 • 33.
  Informacja rozpoznawcza w działaniach militarnych / Marek Wrzosek (WW) // W: Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 4, Ekonomiczność w dowodzeniu / red. Witold Kieżun, Jarosław WOŁEJSZO - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz, 2017 - p. 117-139

  Chapter in monograph 5
 • 34.
  Metody i techniki badania procesu informacyjnego / Marek Wrzosek (WW) // W: Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie. Teoria i praktyka / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 9-29

  Chapter in monograph 20
 • 35.
  Podsystem walki elektronicznej komponentu lądowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.21.1.0 / Marek Wrzosek (WW), Szymon Markiewicz (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 111 s.

  Research work
 • 36.
  Powietrzno-lądowy system rozpoznania - wczoraj, dziś i jutro / Marek Wrzosek (WW) // W: Integracja powietrzno-lądowa w Siłach Zbrojnych RP / red. Grzegorz Rosłan - Dęblin, Polska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 2017 - p. 9-26

  Chapter in monograph / paper 20
 • 37.
  Prakseologiczny wymiar jakości informacji rozpoznawczej / Marek Wrzosek (WW) // W: Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 4, Ekonomiczność w dowodzeniu / red. Witold Kieżun, Jarosław WOŁEJSZO - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz, 2017 - p. 117-137

  Chapter in monograph 5
 • 38.
  Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie. Teoria i praktyka / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - 206 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 39.
  Uwarunkowania funkcjonowania systemu rozpoznania wojskowego w wojnie hybrydowej / Marek Wrzosek (WW) // Kwartalnik Bellona - 2017, nr 4 (691), p. 71-85

  Scholarly article 7
 • 40.
  Walka informacyjna komponentu lądowego / Marek Wrzosek (WW) // W: Podsystem walki elektronicznej komponentu lądowego : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.21.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 32-70

  Chapter of research work
 • 41.
  Wojna hybrydowa wyzwaniem dla organizacji / Marek Wrzosek (WW) // W: Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2017 - p. 179-180

  Abstract
 • 42.
  Współczesne zagrożenia militarne bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej / Marek Wrzosek (WW) // W: Rozważania o obronności Rzeczypospolitej : doktryny i rzeczywistość / red. Janusz Kręcikij - Kraków, Polska : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, 2017 - p. 11-52

  Chapter in monograph 20
 • 43.
  Charakter współczesnych zagrożeń militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.1.0 / Marek Wrzosek (WW), Zbigniew Modrzejewski (WW), Szymon Markiewicz (WW) / Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 140 s.

  Research work
 • 44.
  Działania psychologiczne w konfliktach nowego wieku / Marek Wrzosek (WW) // Kwartalnik Bellona - 2016, 2 (685), p. 19-34

  Scholarly article 7
 • 45.
  Ewolucja taktyki : doświadczenia z misji i operacji poza granicami kraju / Marek Wrzosek (WZiD) // W: Wyzwania i perspektywy ewolucji taktyki w świetle konfliktów lokalnych XXI wieku / red. Leszek Elak (WW), Artur Michalak (WW), Wojciech Więcek (AszWoj) - Warszawa, Polska : Akademia Sztuki Wojennej, 2016 - p. 11-38

  Chapter in monograph
 • 46.
  Innowacje : wyzwania dla bezpieczeństwa / Marek Wrzosek (WZiD) // W: Horyzonty współczesnego zarządzania : księga z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Jerzego Bogdanienki / red. Marcin Żemigała - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 - p. 142-166

  Chapter in monograph
 • 47.
  Operacje w cyberprzestrzeni : założenia teoretyczne i praktyka / Marek Wrzosek (WW) // Kwartalnik Bellona - 2016, nr 4(687), p. 42-59

  Scholarly article 7
 • 48.
  Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - 373 s.

  Scholarly monograph
 • 49.
  Praktyczne konteksty wykorzystania komponentu lądowego w operacjach poza granicami kraju / Marek Wrzosek (WW) // W: Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 9-32

  Chapter in monograph
 • 50.
  Środowisko międzynarodowe jako zasadniczy determinant prowadzenia prospektywnych działań taktycznych / Marek Wrzosek (WW) // W: Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego / red. Marek Wrzosek (WW) - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 88-99

  Chapter in monograph
 • 51.
  Tuba propagandowa dobrze ustawiona / Marek Wrzosek (WW) // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze) - 2016, nr 106, p. 4-6

  Scholarly article
 • 52.
  Zagrożenia hybrydowe w konfliktach zbrojnych / Marek Wrzosek (WW) // W: Charakter współczesnych zagrożeń militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.1.0 - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2016 - p. 90-128

  Chapter of research work