Processing may take a few seconds...

Article


Title

Jakość informacji w konfliktach militarnych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Quality of information in military conflicts

Year of publication

2018

Published in

Problemy Jakości

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie
  • Informacja
  • Wojna
  • Zarządzanie informacją
Abstract

PL Celem artykułu jest przedstawienie istoty jakości informacji w konfliktach zbrojnych. W rozważaniach wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury oraz wyniki badań empirycznych prowadzonych w środowisku oficerów WP, a także wśród funkcjonariuszy Policji. Struktura artykułu obejmuje cztery zasadnicze zagadnienia. W pierwszym przedstawiono jakość informacji poprzez jej atrybuty. Drugie zagadnienie koncentruje się na jakości informacji w procesie dowodzenia wojskami. Natomiast trzecie zagadnienie wyjaśnia kwestie związane z informacją na potrzeby targetingu. Zagadnieniem dopełniającym całość prowadzonych rozważań jest interpretacja terminu „informacja rozpoznawcza”. W treści artykułu wykorzystano wnioski z doświadczeń uzyskane w czasie konfliktów militarnych w Iraku i w Afganistanie

EN The aim of this article is to analyze the quality of information in military conflicts, using examples of Afghan and Iraq war. At the beginning of this paper the quality of information and its attributes have been presented. Secondly the quality of the information in the command process in the army has been analyzed. Thirdly the issue of the targeting has been presented. Finally the article presents the interpretation of term of the reconnaissance information. During research the method of critical analysis has been used as well as the results of the empirical research conducted among military and police officers.

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

2 - 8

DOI

10.15199/48.2018.1.1

URL

https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-f1de65a9-006d-4c50-ae35-1b21a649dc6a?q=bwmeta1.element.baztech-37c46fcf-7b95-405c-9024-1ea02289686a;0&qt=CHILDREN-STATELESS

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

11.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

11.0