Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Problemy Jakości

Editors

Publisher name

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o

Domains

PL Jakość | Kwalitologia | Zarządzanie jakością | Certyfikacja | Audyt | Norma | Wdrażanie | Model jakości

ISSN

0137-8651

eISSN

2449-9862

Publication frequency

monthly

URL

http://sigma-not.pl/zeszyt-5386-.html

Comments

Pismo naukowe prezentujące w sposób pogłębiony dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości i zarządzania. Przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z jakością organizacji i zarządzania oraz wdrażaniem, realizacją i certyfikacją systemów zapewnienia jakości. Prezentuje badania naukowe stanowiące podstawę do dyskusji i wymiany doświadczeń na łamach czasopisma. Misją „Problemów Jakości” jest upowszechnianie osiągnięć nauki i praktyki w obszarze zarządzania poprzez popularyzowanie narzędzi i metod doskonalenia jakości oraz inspirowanie i integrowanie środowiska kwalitologów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opublikowane artykuły przyznaje 5 punktów.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 --- ---
  • 2018 1.0 ---
  • 2019 5.0 ---