Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Determinanty sprawności działania rozpoznania wojskowego na europejskim teatrze działań : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.1.4.1.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.5] Nauki o polityce i administracji

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

142

Słowa kluczowe
PL
  • Organizacja
  • Zarządzanie
Rozdziały
Determinanty sprawności w zarządzaniu (s. 14-37)
Zasadnicze zmiany w armiach innych państw i wynikające z nich zagrożenia (s. 38-97)
Modyfikacja systemu rozpoznania Sił Zbrojnych RP (s. 98-126)