Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Modyfikacja systemu rozpoznania Sił Zbrojnych RP

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Organizacja
  • Polska
  • Rozpoznanie wojskowe
  • Siły zbrojne
  • System obronny państwa
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

98 - 126

Book

Determinanty sprawności działania rozpoznania wojskowego na europejskim teatrze działań : praca naukowo-badawcza : kod pracy : II.2.1.4.1.0

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej