Processing may take a few seconds...

Article


Title

Operacje w cyberprzestrzeni : założenia teoretyczne i praktyka

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title variant

EN Operations in Cyberspace : theoretical Assumptions and Practice

Year of publication

2016

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2016 | Journal number: nr 4(687)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Konflikt zbrojny
  • Operacje wojenne
  • Polska
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Walka informacyjna
  • Wojna
Abstract

PL Autor prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty operacji w cyberprzestrzeni. Przedstawia aktualny stan wiedzy na ten temat na podstawie wybranych publikacji. Dokonuje porównań terminologicznych i wskazuje ustalenia poczynione w dokumentach normatywnych. Na podstawie zgromadzonych doświadczeń z ostatnich konfliktów zbrojnych przeprowadza analizę czynników determinujących przebieg konfliktów w cyberprzestrzeni, wskazując jego cechy i uwarunkowania. Wykazuje wpływ działań w cyberprzestrzeni na rezultat prowadzonych operacji.

Pages (from - to)

42 - 59

URL

https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/bellona4_2016.pdf

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7.0