Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Weryfikacja wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa w "Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Analiza strategiczna
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Decyzje
  • Diagnoza
Pages (from - to)

13 - 56

URL

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/28073?t=Konferencja-Naukowa-Organizacja-systemu-rozpoznania-zagrozen-panstwa-

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów normatywnych na stronach 55-56.

Book

Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa

Presented on

Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa, 25.04.2019, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20