Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Weryfikacja wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa w "Strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej"

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Verification of challenges and threats to national security contained in the "National Security Strategy of the Republic of Poland"

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Analiza strategiczna
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Decyzje
  • Diagnoza
Pages (from - to)

13 - 56

URL

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/28073?t=Konferencja-Naukowa-Organizacja-systemu-rozpoznania-zagrozen-panstwa-

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów normatywnych na stronach 55-56.

Book

Organizacja systemu rozpoznania zagrożeń państwa

Presented on

Organizacja Systemu Rozpoznania Zagrożeń Państwa, 25.04.2019, Warszawa, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0