Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Racjonalność działania w operacjach militarnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Działania sieciocentryczne
  • Racjonalność
  • Sztuka operacyjna
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

285 - 299

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&search_scope=NLOP_IZ_NZ&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052730115905066&lang=pl&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=title,exact,racjonalno%C5%9B%C4%87%20w%20dowodzeniu&offset=0

Uwagi

Bibliografia na stronie 299. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Cz. 1, Racjonalność w dowodzeniu

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0