Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Racjonalność działania w operacjach militarnych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania sieciocentryczne
  • Racjonalność
  • Sztuka operacyjna
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

285 - 299

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&search_scope=NLOP_IZ_NZ&tab=LibraryCatalog&docid=alma991052730115905066&lang=pl&context=L&adaptor=Local%20Search%20Engine&query=title,exact,racjonalno%C5%9B%C4%87%20w%20dowodzeniu&offset=0

Comments

Bibliografia na stronie 299. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. Cz. 1, Racjonalność w dowodzeniu

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0