Processing may take a few seconds...

Article


Title

Cyberbezpieczeństwo nowego świata

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Published in

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego

Journal year: 2022 | Journal volume: T. XVI

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • COVID-19
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cyberprzestrzeń
  • Społeczeństwo informacyjne
Abstract

PL Artykuł prezentują aktualne wyzwania i uwarunkowania wybranych problemów cyberbezpieczeństwa. Nowy świat jest postrzegany jako cyfrowa struktura społeczna, w której funkcjonują zarówno osoby fizyczne, prawne, jak i organizacje przestępcze i terrorystyczne. W prezentowaniu treści zastosowano metodę diagnozy oraz wyniki analizy literatury. Publikacja obejmuje zagadnienia dotyczące praktycznego wymiaru cyberbezpieczeństwa, a szczególnie zmagań w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa. W dalszej części zaprezentowano efekty poznawcze w odniesieniu do monitorowania i szpiegowania ludzkiej działalności w cyberprzestrzeni, jak również nowe uwarunkowania cyberbezpieczeństwa związane z rozwojem pandemii Covid-19. Osobnym elementem artykułu są fakty i argumenty prezentujące zjawisko wojny w nowym cyberświecie. W posumowaniu wskazano kierunki rozwoju cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Date of online publication

07.12.2022

Pages (from - to)

1 - 22

DOI

10.5604/01.3001.0016.2037

URL

https://maritimesecurity.com.pl/resources/html/article/details?id=234672

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

07.12.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0