Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zagrożenia hybrydowe w konfliktach zbrojnych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Chapter type

chapter of research work

Publication language

polish

Date of online publication

2016 (Date presumed)

Pages (from - to)

90 - 128

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk16001788

Book

Charakter współczesnych zagrożeń militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.1.0