Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Charakter współczesnych zagrożeń militarnych : praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.2.31.1.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2016 (Data domniemana)

Liczba stron

140

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk16001788&view=2

Słowa kluczowe
PL
  • Zagrożenie militarne
EN
  • Military threat
Rozdziały
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne