Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prakseologiczny wymiar jakości informacji rozpoznawczej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Informacja
  • Prakseologia
  • Rozpoznanie
Pages (from - to)

117 - 137

Book

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 4, Ekonomiczność w dowodzeniu

License type

other

Ministry points / chapter

5.0