Processing may take a few seconds...

Book


Title

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 4, Ekonomiczność w dowodzeniu

Editors

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Kalisz

Date of publication

2017

Number of pages

309

ISBN

9788365872104

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991024287279705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Prakseologia%20w%20zarz%C4%85dzaniu%20i%20dowodzeniu&offset=0

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Prakseologia
  • Przywództwo
  • Zarządzanie strategiczne
Comments

Część prac w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.

Chapters
Prakseologiczny wymiar jakości informacji rozpoznawczej (p. 117-137)
Informacja rozpoznawcza w działaniach militarnych (p. 117-139)
License type

other