Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Informacja rozpoznawcza w działaniach militarnych

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Dowodzenie i łączność
  • Informacja
  • Logistyka
  • Obronność
  • Prakseologia
  • Proces informacyjny
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

117 - 139

Book

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 4, Ekonomiczność w dowodzeniu

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5.0