Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rozpoznanie wojskowe w wojnach przyszłości : prognozowane kierunki rozwoju

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2020 | Journal number: nr 2 (701)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania militarne
  • Konflikty zbrojne
  • Prognozowanie
  • Rozpoznanie wojskowe
Abstract

PL Celem artykułu jest przedstawienie prognozowanych kierunków rozwoju rozpoznania wojskowego w przyszłych konfliktach zbrojnych. W procesie badań wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury oraz efekty badań empirycznych prowadzonych w środowisku oficerów WP. Struktura artykułu obejmuje trzy zasadnicze zagadnienia. W pierwszej przedstawiono scenariusze wojen przyszłości, które stanowią implikacje do zmian w strukturze systemu rozpoznania wojskowego. Drugie zagadnienie koncentruje się na zmianach w sposobie prowadzenia działań militarnych wpływających na sposób organizacji systemu rozpoznania wojskowego. Natomiast trzecie zagadnienie podejmuje kwestie związane z prognozowanymi kierunkami rozwoju rozpoznania wojskowego. W treści artykułu wykorzystano wnioski z doświadczeń uzyskanych w czasie konfliktów militarnych w Iraku i w Afganistanie.

Date of online publication

18.09.2020

Pages (from - to)

105 - 126

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/archives

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0