Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rozpoznanie wojskowe w wojnach przyszłości : prognozowane kierunki rozwoju

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

KWARTALNIK BELLONA

Rocznik: 2020 | Numer: nr 2 (701)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Działania militarne
  • Konflikty zbrojne
  • Prognozowanie
  • Rozpoznanie wojskowe
Streszczenie

PL Celem artykułu jest przedstawienie prognozowanych kierunków rozwoju rozpoznania wojskowego w przyszłych konfliktach zbrojnych. W procesie badań wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury oraz efekty badań empirycznych prowadzonych w środowisku oficerów WP. Struktura artykułu obejmuje trzy zasadnicze zagadnienia. W pierwszej przedstawiono scenariusze wojen przyszłości, które stanowią implikacje do zmian w strukturze systemu rozpoznania wojskowego. Drugie zagadnienie koncentruje się na zmianach w sposobie prowadzenia działań militarnych wpływających na sposób organizacji systemu rozpoznania wojskowego. Natomiast trzecie zagadnienie podejmuje kwestie związane z prognozowanymi kierunkami rozwoju rozpoznania wojskowego. W treści artykułu wykorzystano wnioski z doświadczeń uzyskanych w czasie konfliktów militarnych w Iraku i w Afganistanie.

Data udostępnienia online

18.09.2020

Strony (od-do)

105 - 126

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/archives

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0