Processing may take a few seconds...

Article


Title

Rozpoznanie wojskowe w walce informacyjnej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2021

Published in

Przegląd Sił Zbrojnych

Journal year: 2021 | Journal number: nr 3

Article type

editorial

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Rozpoznanie wojskowe
  • Walka informacyjna
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

8 - 13

Presented on

Organizacja Systemu Rozpoznania Zagrożeń Państwa, 18.11.2020, Warszawa, Polska

License type

other