Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Charakterystyka obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Obiekty wojskowe
  • Rejony działań bojowych
  • Stanowiska i punkty dowodzenia
Pages (from - to)

87 - 140

Book

Deskrypcja obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich

Points of MNiSW / chapter

20.0