Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Charakterystyka obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w podręczniku

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Obiekty wojskowe
  • Rejony działań bojowych
  • Stanowiska i punkty dowodzenia
Strony (od-do)

87 - 140

Książka

Deskrypcja obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0