Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Deskrypcja obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.9] Pedagogika

Rok publikacji

2017

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

213

ISBN

978-83-7523-611-8

Słowa kluczowe
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • NATO
  • Wojna
  • Wojska lądowe
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 207-211.

Rozdziały
Organizacyjne uwarunkowania strefy tylnej komponentu lądowego (s. 13-42)
Koncepcja NATO zwalczania drugich rzutów i odwodów (FOFA) (s. 43-86)
Charakterystyka obiektów rozmieszczonych poza strefą działań bezpośrednich (s. 87-140)
Identyfikacja zagrożeń poza strefą działań bezpośrednich (s. 141-185)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0