Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Współczesne zagrożenia militarne bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • System obronny państwa
  • Zagrożenie militarne
Pages (from - to)

11 - 52

Book

Rozważania o obronności Rzeczypospolitej : doktryny i rzeczywistość

Points of MNiSW / chapter

20.0