Processing may take a few seconds...

Book

Title

Rozważania o obronności Rzeczypospolitej : doktryny i rzeczywistość

Editors

Year of publication

2017

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Kraków, Polska

Publisher name

Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM

Date of publication

2017

Number of pages

323

ISBN

978-83-66007-02-4

URL

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/24683/tom14_Krecikij_Rozwazania_o_obronnosci_Rzeczypospolitej_Doktryny_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • System obronny państwa
Chapters
Współczesne zagrożenia militarne bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej (p. 11-52)
Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej (p. 185-224)
Wojska Specjalne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (p. 251-288)
Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version