Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wojska Specjalne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Siły zbrojne
  • Wojska specjalne
Pages (from - to)

251 - 288

URL

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/24683/tom14_Krecikij_Rozwazania_o_obronnosci_Rzeczypospolitej_Doktryny_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Book

Rozważania o obronności Rzeczypospolitej : doktryny i rzeczywistość

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / chapter

5