Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Powietrzno-lądowy system rozpoznania - wczoraj, dziś i jutro

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Rozpoznanie wojskowe
  • Systemy rozpoznania
  • Systemy powietrzne bezzałogowe
Pages (from - to)

9 - 26

Comments

Opis sporządzony nie z autopsji

Book

Integracja powietrzno-lądowa w Siłach Zbrojnych RP

Presented on

Integracja powietrzno-lądowa w Siłach Zbrojnych RP w świetle zmian struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP oraz doświadczeń PKW Afganistan?, 21-22.10.2014, Dęblin, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0