Processing may take a few seconds...

Article


Title

Challenges of contemporary command and future military operations

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

PL Wyzwania współczesnego dowodzenia a przyszłe operacje militarne

Year of publication

2022

Published in

Scientific Journal of the Military University of Land Forces

Journal year: 2022 | Journal volume: T. 203 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • Command and control
  • Cyberwarfare
  • Information warfare
  • Network-Centric Warfare
  • War-time operations
PL
  • Dowodzenie
  • Działania sieciocentryczne
  • Operacje wojenne
  • Walka informacyjna
  • Wojna cybernetyczna
Abstract

EN The article aims to identify the challenges facing the command system in the context of changes that will shape future military operations. For the presentation of the cognitive results, the analysis of documents was used as well as the results of research conducted with the aid of a diagnostic survey, an interview method, as well as non-standardized observation. The structure of the article covers four main issues. The first one presents the relationship between the terms “directing – management – command” in the context of the deliberations made. The second topic focuses on the characteristics of future operations that define the challenges for command. The third one, on the other hand, explains the matters related to the modification of the command in future military operations. The issue complementing all the considerations is an attempt to resolve the problem of recommendations for the command system in the wars of the future. The content of the article uses the conclusions from the experience gained during the military conflicts in Iraq and Afghanistan.

PL Celem artykułu jest identyfikacja wyzwań przed jakimi stoi system dowodzenia w kontekście zmian kształtujących przyszłe operacje militarne. Do prezentacji wyników poznawczych wykorzystano metodę analizy badania dokumentów oraz wyniki badań prowadzonych za pomocą sondażu diagnostycznego, metodą wywiadu, jak również obserwacji niestandaryzowanej. Struktura artykułu obejmuje cztery zasadnicze zagadnienia. W pierwszym przedstawiono relacje terminów „kierowanie – zarządzanie – dowodzenie” w kontekście czynionych rozważań. Drugie zagadnienie koncentruje się na charakterystyce operacji przyszłości określających wyzwania dla dowodzenia. Natomiast trzecie zagadnienie wyjaśnia kwestie związane z modyfikacją dowodzenia w przyszłych operacjach militarnych. Zagadnieniem dopełniającym całość prowadzonych rozważań jest próba rozstrzygnięcia kwestii rekomendacji dla systemu dowo- dzenia w wojnach przyszłości. W treści artykułu wykorzystano wnioski z doświadczeń uzyskane w czasie konfliktów militarnych w Iraku i w Afganistanie.

Date of online publication

15.03.2022

Pages (from - to)

35 - 51

DOI

10.5604/01.3001.0015.8025

URL

https://zeszyty-naukowe.awl.edu.pl/resources/html/article/details?id=228558

Comments

Bibliografia na stronach 49-50.

Points of MNiSW / journal

20.0