Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Środowisko międzynarodowe jako zasadniczy determinant prowadzenia prospektywnych działań taktycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Działania taktyczne
Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

88 - 99

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991001256319705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,%C5%9Arodowisko%20%20mi%C4%99dzynarodowe%20jako%20zasadniczy&offset=0

Książka

Praktyczne i teoretyczne konteksty wykorzystania komponentów sił zbrojnych w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej