Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Uwarunkowania funkcjonowania systemu rozpoznania wojskowego w wojnie hybrydowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Conditions for the Functioning of Military Reconnaissance System in Hybrid War

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

KWARTALNIK BELLONA

Rocznik: 2017 | Numer: nr 4 (691)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Rozpoznanie wojskowe
  • Sztuka wojenna
  • Wojna hybrydowa
Streszczenie

PL Autor omawia problem adaptacji systemu rozpoznania wojskowego do nowych uwarunkowań, związanych z wojną hybrydową. Etapy wojny hybrydowej i jej domeny stanowią asumpt do rozważań nad modyfikacją sposobu przygotowania oficerów do wykonywania zadań oraz zmianami organizacyjnymi w systemie rozpoznania, a także skłaniają do poszukiwania nowych metod oceny zagrożenia hybrydowego. Wnioski zawarte w artykule zostały sformułowane na podstawie analiz i obserwacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Uzyskanie pełnej wiedzy o wojnie hybrydowej wymaga współpracy informacyjnej cywilnych i wojskowych ośrodków naukowych. Niezbędne są także zmiany w sposobie dysponowania potencjałem rozpoznawczym

Data udostępnienia online

2017

Strony (od-do)

71 - 85

URL

https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/bellona4_2017.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0