Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zarządzanie wiedzą w systemie obronnym państwa

Editors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of online publication

02.09.2022

Date of publication

2022

Number of pages

283

ISBN

978-83-8263-209-5

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Komunikacja strategiczna
  • Siły Zbrojne RP
  • System obronny państwa
  • Sztuka wojenna
  • Zarządzanie wiedzą
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 266-279. Publikacja powstała w ramach działalności statutowej Wydziału Wojskowego, z planu zadaniowo-finansowego działalności naukowej Akademii Sztuki Wojennej na 2021r. jako zadanie badawcze pt. "Zarządzanie wiedzą oficerów rozpoznania w procesie oceny zagrożenia militarnego", kod zadania II.3.1 numer ewidencyjny kwestury 240.

Chapters
Zarządzanie wiedzą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : koncepcja (p. 21-57)
Wiedza w sztuce wojennej (p. 58-78)
Ćwiczenia wojskowe jako źródło wiedzy o zdolnościach operacyjnych sił zbrojnych (p. 79-125)
Gromadzenie wiedzy o siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej (p. 126-148)
Gry wojenne oraz podejście projektowe w kształtowaniu krytycznego myślenia oficerów (p. 149-196)
Wiedza w procesie komunikacji strategicznej (p. 197-230)
Obrona terytorialna w wybranych państwach : źródło wiedzy na potrzeby systemu obronnego państwa (p. 231-260)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0