Processing may take a few seconds...

Article


Title

Działania psychologiczne w konfliktach nowego wieku

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2016

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2016 | Journal number: 2 (685)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania psychologiczne
  • Konflikty zbrojne
  • Operacje informacyjne
  • Rozpoznanie wojskowe
  • Wojna hybrydowa
Abstract

PL Konflikty nowego wieku nie zawsze mają znamiona (cechy) typowego konfliktu. Wiele z nich rozpoczyna się bowiem długo przed faktycznym zainicjowaniem działań identyfikowanych jako starcie interesów. Szeroki kontekst konfliktu sprawia, że można rozpatrywać go jako zjawisko społeczne w różnych aspektach. Niemniej jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to proces, w którym państwo lub organizacja (sojusz, przymierze) dąży do osiągnięcia własnych celów drogą wyeli-minowania, podporządkowania sobie, a niekiedy zniszczenia przeciwnika (eliminacja zagrożenia). W tym aspekcie działania psychologiczne stanowią część ogólnego procesu destabilizacji zaufania, systemu wartości oraz przekonań potencjalnych obiektów. Działania psychologiczne są zwykle podejmowane długo przed zasadniczą fazą konfliktu. Autor na wybranych przykładach dowodzi, jak istotnym elementem składowym współczesnych konfliktów są operacje informacyjne, a w ich trakcie – działania psychologiczne.

Date of online publication

2016

Pages (from - to)

19 - 34

URL

https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/BELLONA%20NR%202_2016_CALOSC.pdf

Ministry points / journal

7.0