Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Działania psychologiczne w konfliktach nowego wieku

Autorzy

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

KWARTALNIK BELLONA

Rocznik: 2016 | Numer: 2 (685)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Działania psychologiczne
  • Konflikty zbrojne
  • Operacje informacyjne
  • Rozpoznanie wojskowe
  • Wojna hybrydowa
Streszczenie

PL Konflikty nowego wieku nie zawsze mają znamiona (cechy) typowego konfliktu. Wiele z nich rozpoczyna się bowiem długo przed faktycznym zainicjowaniem działań identyfikowanych jako starcie interesów. Szeroki kontekst konfliktu sprawia, że można rozpatrywać go jako zjawisko społeczne w różnych aspektach. Niemniej jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to proces, w którym państwo lub organizacja (sojusz, przymierze) dąży do osiągnięcia własnych celów drogą wyeli-minowania, podporządkowania sobie, a niekiedy zniszczenia przeciwnika (eliminacja zagrożenia). W tym aspekcie działania psychologiczne stanowią część ogólnego procesu destabilizacji zaufania, systemu wartości oraz przekonań potencjalnych obiektów. Działania psychologiczne są zwykle podejmowane długo przed zasadniczą fazą konfliktu. Autor na wybranych przykładach dowodzi, jak istotnym elementem składowym współczesnych konfliktów są operacje informacyjne, a w ich trakcie – działania psychologiczne.

Data udostępnienia online

2016

Strony (od-do)

19 - 34

URL

https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata2/TinyMceFiles/BELLONA%20NR%202_2016_CALOSC.pdf

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0