Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Etyczność w konfliktach zbrojnych : studium przypadku

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Etyka
  • Konflikty zbrojne
Date of online publication

2021 (Date presumed)

Pages (from - to)

493 - 514

URL

https://sigma-not.pl/publikacja-125015-konferencja-%22prakseologia-w-zarz%C4%85dzaniu-i-dowodzeniu-2020---etyczno%C5%9B%C4%87-w-zarz%C4%85dzaniu-organizacjami,-etyczno%C5%9B%C4%87-w-dowodzeniu%22-kalisz,-05---06.03.2020-r.-problemy-jakosci-2020-2.html

Comments

Bibliografia na stronach 513-514.

Book

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 8, Etyczność w dowodzeniu

Presented on

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020, 5-6.03.2020, Kalisz, Polska

Ministry points / chapter

20.0