Processing may take a few seconds...

Book


Title

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 8, Etyczność w dowodzeniu

Editors

Additional title

PL Etyczność w dowodzeniu

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Kalisz, Polska

Publisher name

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Publisher name from the Ministry list

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Date of online publication

2020 (Date presumed)

Date of publication

2020

Number of pages

514

ISBN

978-83-62689-94-1

URL

https://sowa.pwsz.kalisz.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KAL%20PWSZ%7C20000048

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Etyka
  • Etyka żołnierska
  • Prakseologia
  • Przywództwo
  • Służby mundurowe
  • Zarządzanie kryzysowe
Comments

Bibliografie, netografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Chapters
Istota systemu zarządzania kryzysowego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii (p. 7-22)
Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych (p. 23-40)
Systemy zarządzania kryzysowego w wybranych państwach NATO (p. 41-54)
Komunikacja strategiczna jako element środowiska informacyjnego (p. 311-328)
Demograficzna teoria wojny w ujęciu prakseologicznym (p. 329-341)
Etyczność w konfliktach zbrojnych : studium przypadku (p. 493-514)
Conference

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020, 5-6.03.2020, Kalisz, Polska

License type

other