Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 8, Etyczność w dowodzeniu

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

PL Etyczność w dowodzeniu

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Kalisz, Polska

Wydawca

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Wydawca z listy MNiSW

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Data udostępnienia online

2020 (Data domniemana)

Data opublikowania

2020

Liczba stron

514

ISBN

978-83-62689-94-1

URL

https://sowa.pwsz.kalisz.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=KAL%20PWSZ%7C20000048

Słowa kluczowe
PL
  • Dowodzenie (wojsko)
  • Etyka
  • Etyka żołnierska
  • Prakseologia
  • Przywództwo
  • Służby mundurowe
  • Zarządzanie kryzysowe
Uwagi

Bibliografie, netografie przy pracach. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Istota systemu zarządzania kryzysowego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii (s. 7-22)
Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych (s. 23-40)
Systemy zarządzania kryzysowego w wybranych państwach NATO (s. 41-54)
Komunikacja strategiczna jako element środowiska informacyjnego (s. 311-328)
Demograficzna teoria wojny w ujęciu prakseologicznym (s. 329-341)
Etyczność w konfliktach zbrojnych : studium przypadku (s. 493-514)
Konferencja

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020, 5-6.03.2020, Kalisz, Polska

Typ licencji

inne