Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa państwa na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.8] Nauki socjologiczne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ochotnicza Straż Pożarna (OSP)
  • Organizacje pozarządowe (NGO)
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

23 - 40

Książka

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 8, Etyczność w dowodzeniu

Zaprezentowany na

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020, 5-6.03.2020, Kalisz, Polska

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0