Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Demograficzna teoria wojny w ujęciu prakseologicznym

Authors

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Demographic theory of war in praxeological aspect

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Demografia
  • Prakseologia
  • Wojna
Pages (from - to)

329 - 341

Comments

Bibliografia na stronie 341. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 8, Etyczność w dowodzeniu

Presented on

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020, 5-6.03.2020, Kalisz, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0