Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Demograficzna teoria wojny w ujęciu prakseologicznym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Demographic theory of war in praxeological aspect

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Demografia
  • Prakseologia
  • Wojna
Strony (od-do)

329 - 341

Uwagi

Bibliografia na stronie 341. Streszczenie w języku angielskim.

Książka

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 8, Etyczność w dowodzeniu

Zaprezentowany na

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020, 5-6.03.2020, Kalisz, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0