Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Systemy zarządzania kryzysowego w wybranych państwach NATO

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • NATO
  • Zarządzanie kryzysowe
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

41 - 54

Book

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu. T. 8, Etyczność w dowodzeniu

Presented on

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020, 5-6.03.2020, Kalisz, Polska

License type

other

Ministry points / chapter

20.0