Processing may take a few seconds...

Publications

 • -
 • Show
 • Sort by
Search parameters: author = Marek Bielecki, organization = all organisational units, type = all types, discipline = all disciplines, publications from years 2016 - 2020, sort by = publication date descending

Search results (32)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS
 • 1.
  Czyny zabronione w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście relacji pracownik - pracodawca. Wybrane aspekty. / Marek Bielecki (IP) // W: Metody zapobiegania przestępczości / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020 - p. 207-234

  Chapter in monograph 20
 • 2.
  Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 24 lipca 2019 r. ( sygn. akt II SA/Sz 451/19) / Marek Bielecki (IP) // Przegląd Prawa Wyznaniowego - 2020, t.12, p. 321-329

  Scholarly article 40
 • 3.
  Wolność sumienia i religii a wykonanie świadczeń na rzecz obrony / Marek Bielecki (IP) // W: Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Arturowi Mezglewskiemu / red. Paweł Sobczyk, Piotr Steczkowski - Lublin, Polska : Wydawnictwo Academicon, 2020 - p. 61-79

  Chapter in monograph 20
 • 4.
  Wspólnotowa wolność religijna w Republice Słowackiej. Aspekty instytucjonalno-prawne. / Marek Bielecki (IP) // Przegląd Prawa Wyznaniowego - 2020, t.12, p. 331-336

  Review 40
 • 5.
  Conscience clause and conscientious objection in medical practice against the legal situation of representatives of other professions / Marek Bielecki (IP) // W: Freedom of conscience : a comparative law perspective / red. Grzegorz Bichlarz: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 93-162

  Chapter in monograph 5
 • 6.
  Klauzula i sprzeciw sumienia w praktyce medycznej oraz na tle sytuacji prawnej przedstawicieli innych zawodów / Marek Bielecki (IP) // W: Wolność sumienia : perspektywa prawnoporównawcza / red. Grzegorz Blicharz, Maciej Delijewski - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 93-163

  Chapter in monograph 20
 • 7.
  Ochrona tajemnicy spowiedzi w związku wyznaniowym Świadkowie Jehowy w Polsce / Marek Bielecki (IP) // W: Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych : od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych / red. Tadeusz Zieliński, Michał Hucał - Warszawa, Polska : Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 2019 - p. 187-222

  Chapter in monograph 5
 • 8.
  Odpowiedzialność prawna dyrektorów personalnych w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości / Marek Bielecki (IP) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 43-53

  Chapter in monograph 20
 • 9.
  Pragmatyki zawodowe jako narzędzie zarządzania ryzykiem prawnym w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości / Marek Bielecki (IP) // W: Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (IP), Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa, Polska : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2019 - p. 43-53

  Chapter in monograph 20
 • 10.
  Rola biegłego w sprawach o wykroczenia drogowe. Wybrane aspekty / Marek Bielecki (IP) // W: Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych / red. Damian Gil, Paweł Rogowski - Lublin, Polska : Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019

  Chapter in monograph 5
 • 11.
  Wolności i prawa polityczne dziecka / Marek Bielecki (IP) // Studia Prawnoustrojowe - 2019, nr 45, p. 7-25

  Scholarly article 20
 • 12.
  Dochody jednostek samorządu terytorialnego / Marek Bielecki (WBN) // W: Słownik pojęć w administracji publicznej / red. Iwona Wieczorek, Jarosław Szymanek - Łódź, Polska : Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, 2018 - p. 59-61

  Encyclopaedic entry 5
 • 13.
  Dowód z kamery samochodowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa drogowe / Marek Bielecki (WBN) // W: Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego / red. Artur Mezglewski (WBN), Michał Skwarzyński - Lublin, Polska : Wydawnictwo KUL, 2018 - p. 111-125

  Chapter in monograph 20
 • 14.
  Fundusz sołecki / Marek Bielecki (WBN) // W: Słownik pojęć w administracji publicznej / red. Iwona Wieczorek, Jarosław Szymanek - Łódź, Polska : Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, 2018 - p. 71-74

  Encyclopaedic entry 5
 • 15.
  Jawność działania organów administracji publicznej / Marek Bielecki (WBN) // W: Słownik pojęć w administracji publicznej / red. Iwona Wieczorek, Jarosław Szymanek - Łódź, Polska : Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, 2018 - p. 89-91

  Encyclopaedic entry 5
 • 16.
  Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym / red. Marek Bielecki (WBN) - Lublin, Polska : Wydawnictwo KUL, 2018 - 277 s.

  Editorial scholarly monograph 20
 • 17.
  Ochrona godności osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekty / Marek Bielecki (WBN) // Zeszyty Naukowe KUL - 2018, t. 61, nr 1, p. 159-178

  Scholarly article 1
 • 18.
  Opinia prawna w sprawie kwalifikacji do nauczania etyki nauczyciela, który ukończył studia na kierunku innym niż nauczany przedmiot / Marek Bielecki (WBN) // Przegląd Prawa Wyznaniowego - 2018, t. 10, nr 1, p. 307-315

  Scholarly article 8
 • 19.
  Powiat / Marek Bielecki (WBN) // W: Słownik pojęć w administracji publicznej / red. Iwona Wieczorek, Jarosław Szymanek - Łódź, Polska : Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, 2018 - p. 167-169

  Encyclopaedic entry 5
 • 20.
  Prawo dziecka do informacji / Marek Bielecki (WBN) // W: Jawność życia publicznego / red. Joanna Taczkowska-Olszewska (WBN), Monika Nowikowska (WBN), Agnieszka Brzostek (WBN) - Opole, Polska : Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2018

  Chapter in monograph 5
 • 21.
  Przetwarzanie danych osobowych w świetle ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych na tle rozwiązań obowiązujących w innych państwach / Marek Bielecki (WBN) // W: Informacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych / red. Paweł Fajgielski, Anna Tunia - Lublin, Polska : Wydawnictwo KUL, 2018 - p. 111-135

  Chapter in monograph 20
 • 22.
  Roszczenia rewindykacyjne osób prawnych Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego po likwidacji Komisji Majątkowej, na przykładzie casusu parafii pw. Zaśnięcia NMP w Ustrzykach Dolnych / Marek Bielecki (WBN) // W: Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym / red. Marek Bielecki (WBN) - Lublin, Polska : Wydawnictwo KUL, 2018 - p. 149-163

  Chapter in monograph 20
 • 23.
  Samorządowe jednostki pomocnicze / Marek Bielecki (WBN) // W: Słownik pojęć w administracji publicznej / red. Iwona Wieczorek, Jarosław Szymanek - Łódź, Polska : Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, 2018 - p. 189-191

  Encyclopaedic entry 5
 • 24.
  Status osoby duchownej w związku wyznaniowym "Świadkowie Jehowy w Polsce" / Marek Bielecki (WBN) // Studia z Prawa Wyznaniowego - 2018, t. 21, p. 123-140

  Scholarly article 7
 • 25.
  Wolność religijna Kościołów i związków wyznaniowych według regulacji polskiego prawa karnego / Marek Bielecki (WBN) // Nurt SVD. Półrocznik religioznawczo-misjologiczny - 2018, t. 144, p. 215-231

  Scholarly article 9
 • 26.
  Bezpieczeństwo kulturowe w działaniach samorządu terytorialnego / Marek Bielecki (WBN) // W: Bezpieczeństwo Polski - wczoraj, dziś i jutro : wybrane problemy / red. Marek Gąska - Lublin, Polska : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017 - p. 253-279

  Chapter in monograph 20
 • 27.
  Ograniczenia wolności religijnej ze względu na ochronę bezpieczeństwa panstwa / Marek Bielecki (WBN) // W: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa i bezpieczeństwu publicznemu / red. Wojciech Lis - Lublin, Polska : Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017 - p. 65-91

  Chapter in monograph 5
 • 28.
  Opinia prawna na temat legitymacji prawnej parafii katolickiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ustrzykach Dolnych do uczestniczenia w postępowaniu rewindykacyjnym / Marek Bielecki (WBN) // Przegląd Prawa Wyznaniowego - 2017, t. 9, nr 1, p. 267-284

  Scholarly article 8
 • 29.
  Przetwarzanie danych osobowych przez Świadków Jehowy / Marek Bielecki (WBN) // Przegląd Prawno-Ekonomiczny - 2017, nr 40 (3), p. 267-284

  Scholarly article 8
 • 30.
  Stosunki miedzy państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi w programach partii politycznych, tworzących sejm VII i VIII kadencji / Marek Bielecki (WBN) // Przegląd Prawno-Ekonomiczny - 2017, nr 39 (2), p. 196-216

  Scholarly article 8
 • 31.
  Wychowanie dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców jako podstawowy element bezpieczeństwa rodziny w Kodeksie Katolickich Kościołów Wschodnich na tle nauczania Kościoła katolickiego i prawa polskiego : wybrane aspekty / Marek Bielecki (WBN) // W: Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny / red. Konrad Grzegorz Walczuk (WBN), Jerzy Nikołajew, Paweł Sobczyk - Siedlce, Polska : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS, 2017 - p. 7-22

  Chapter in monograph 5
 • 32.
  Zrzeszenia katolickie w Tomaszowie Lubelskim w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Zarys problematyki. / Marek Bielecki (WBN) // Rocznik Tomaszewski - 2017, nr 6, p. 233-255

  Scholarly article 1