Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona tajemnicy spowiedzi w związku wyznaniowym Świadkowie Jehowy w Polsce

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Tajemnica spowiedzi
  • Świadkowie Jehowy
  • Polska
Date of online publication

2019

Pages (from - to)

187 - 222

Book

Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych : od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych

Ministry points / chapter

20.0