Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo kulturowe w działaniach samorządu terytorialnego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Archiwa
  • Bezpieczeństwo kulturowe państwa
  • Kultura
  • Muzea
  • Ochrona zabytków
  • Polska
  • Samorząd terytorialny
Pages (from - to)

253 - 279

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów normatywnych na stronach 275-279.

Book

Bezpieczeństwo Polski - wczoraj, dziś i jutro : wybrane problemy

Ministry points / chapter

20.0