Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Bezpieczeństwo kulturowe w działaniach samorządu terytorialnego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Administracja publiczna
  • Archiwa
  • Bezpieczeństwo kulturowe państwa
  • Kultura
  • Muzea
  • Ochrona zabytków
  • Polska
  • Samorząd terytorialny
Strony (od-do)

253 - 279

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów normatywnych na stronach 275-279.

Książka

Bezpieczeństwo Polski - wczoraj, dziś i jutro : wybrane problemy

Punktacja MNiSW / rozdział

20