Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Czyny zabronione w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście relacji pracownik - pracodawca. Wybrane aspekty.

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Przedsiębiorstwo
  • Przestępczość
  • Zarządzanie
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

207 - 234

Book

Metody zapobiegania przestępczości

Points of MNiSW / chapter

20