Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Metody zapobiegania przestępczości

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Data opublikowania

2020

Liczba stron

234

ISBN

978-83-66344-09-9

URL

http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/r#/info/book/WUT1b311142d47e4b838dac4505928983de/Metody+zapobiegania+przest%C4%99pczo%C5%9Bci#.X3bIhWgzaUk

Słowa kluczowe
PL
  • Przestępczość gospodarcza
  • Przestępczość ubezpieczeniowa
  • Zapobieganie
  • Polska
  • Raport z badań
Uwagi

Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach i bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 95-97.

Rozdziały
Czyny zabronione w zarządzaniu przedsiębiorstwem w kontekście relacji pracownik - pracodawca : wybrane aspekty (s. 207-234)