Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wychowanie dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców jako podstawowy element bezpieczeństwa rodziny w Kodeksie Katolickich Kościołów Wschodnich na tle nauczania Kościoła katolickiego i prawa polskiego : wybrane aspekty

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kościoły katolickie wschodnie
  • Prawa dziecka
  • Prawa wyznaniowe
  • Wychowanie religijne
Date of online publication

2017

Pages (from - to)

7 - 22

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991024259239705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wychowanie%20dziecka%20zgodnie&offset=0

Book

Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny

Points of MNiSW / chapter

5.0