Processing may take a few seconds...

Book


Title

Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny

Editors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish | english

Place

Siedlce, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej UNITAS

Date of publication

2017

Number of pages

220

ISBN

978-83-65414-72-4

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991020784139705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wolność%20sumienia%20i%20religii%20a%20bezpieczeństwo%20i%20porządek%20publiczny&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Prawo wyznaniowe
  • Wolność sumienia
Comments

Zawiera także teksty aktów prawnych. Streszczenie w języku angielskim przy pracach

Chapters
Wykaz wybranych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw RP w 2016 r., dotyczących między innymi prawa wyznaniowego w perspektywie bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z krótkim omówieniem
Wychowanie dziecka zgodnie z przekonaniami rodziców jako podstawowy element bezpieczeństwa rodziny w Kodeksie Katolickich Kościołów Wschodnich na tle nauczania Kościoła katolickiego i prawa polskiego : wybrane aspekty (p. 7-22)
Total point value of MNiSW of monograph

20.0

Total point value of MNiSW for editor

10.0