Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Wykaz wybranych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw RP w 2016 r., dotyczących między innymi prawa wyznaniowego w perspektywie bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z krótkim omówieniem

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Comments

Brak informacji o stronach rozdziału. Opis sporządzony nie z autopsji.

Book

Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny

License type

other

Points of MNiSW / chapter

5