Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wolności i prawa polityczne dziecka

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2019

Published in

Studia Prawnoustrojowe

Journal year: 2019 | Journal number: nr 45

Article type

scholarly article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Dziecko
  • Prawa człowieka
  • Prawa dziecka
  • Prawa i obowiązki obywatelskie
Pages (from - to)

7 - 25

URL

https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2019/45/7-25.pdf

Comments

Uwaga dotycząca języka: Zawiera streszczenie w języku angielskim. Bibliografia i netografia na stronach 24-25.

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20