Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Klauzula i sprzeciw sumienia w praktyce medycznej oraz na tle sytuacji prawnej przedstawicieli innych zawodów

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Etyka lekarska
  • Klauzula sumienia
  • Lekarze
  • Medycyna
  • Prawo
  • Wolność sumienia
Pages (from - to)

93 - 163

Book

Wolność sumienia : perspektywa prawnoporównawcza

Points of MNiSW / chapter

20.0