Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Wolność sumienia : perspektywa prawnoporównawcza

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Data opublikowania

2019

Liczba stron

454

ISBN

978-83-66344-16-7

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052608714305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wolno%C5%9B%C4%87%20sumienia%20Perspektywa%20prawnopor%C3%B3wnawcza&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Filozofia prawa
  • Historia prawa
  • Polska
  • Prawo porównawcze
  • Skandynawia
  • Stany Zjednoczone (USA)
  • Wielka Brytania
  • Włochy
  • Wolność sumienia
Uwagi

Stan prawny na 2019 rok, ustalony na podstawie treści książki. Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 423-454. Dla prawników, studentów, sędziów, naukowców. Współfinansowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości

Rozdziały
Klauzula i sprzeciw sumienia w praktyce medycznej oraz na tle sytuacji prawnej przedstawicieli innych zawodów (s. 93-163)